forbot

Mô tả

Các nhóm hành hóa Mirton, OOO, Nga, Mũi khoan, Thiết bị khoan, Ống bê tông cốt thép, Máy khoan, Giàn khoan, Máy khoan đất, Vỏ Drive Adapter,  Khoan lỗ, Phụ tùng cho giàn khoan,  Máy đào đất, Máy khoan gầu, Dụng cụ cầm tay cho khoan máy móc, Ống bọc, Trục