forbot
  • Mirton, OOO
Quầy trưng bày
Thiết bị khoan
Thiết bị khoan
0.99 RUB
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
0.99 RUB
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
0.99 RUB
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
0.99 RUB
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
0.99 RUB
Vỏ Drive Adapter
Vỏ Drive Adapter
0.99 RUB
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
0.99 RUB
Thiết bị khoan
Thiết bị khoan
0.99 RUB
Giàn
Giàn
Ống bọc
Ống bọc
0.87 RUB
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
0.96 RUB
Lõi Barrel KR-R
Lõi Barrel KR-R
0.99 RUB
Thiết bị khoan
Thiết bị khoan
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Vỏ Drive Adapter
Vỏ Drive Adapter
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Thiết bị khoan
Thiết bị khoan
Giàn
Giàn
Ống bọc
Ống bọc
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Lõi Barrel KR-R
Lõi Barrel KR-R
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Thiết bị khoan
Đang có sẵn 
0.99 RUB
Nhóm: Thiết bị khoan
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.99 RUB
Wholesale: 0.99 RUB từ 1 c
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Đang có sẵn 
0.99 RUB
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Đang có sẵn 
0.99 RUB
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Đang có sẵn 
0.99 RUB
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Vỏ Drive Adapter
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.99 RUB
Wholesale: 0.99 RUB từ 1 c
Nhóm: Vỏ Drive Adapter
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.99 RUB
Wholesale: 0.99 RUB từ 1 c
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Thiết bị khoan
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.99 RUB
Wholesale: 0.99 RUB từ 1 c
Nhóm: Thiết bị khoan
Giàn
Đang có sẵn | Only wholesale 
Wholesale: 0.99 RUB từ 1 c
giàn Công ty cung cấp Mirton và sản xuất các dụng cụ khoan cho các thiết bị của cọc khoan nhồi
Nhóm: Giàn khoan
Ống bọc
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.87 RUB
Wholesale: 0.86 RUB từ 1 c
Nhóm: Ống bọc
Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.96 RUB
Wholesale: 0.94 RUB từ 1 c
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Lõi Barrel KR-R
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
0.99 RUB
Wholesale: 0.99 RUB từ 1 c
Lõi Barrel KR-R Kern-khoan cho đất để loại IX, răng tròn Gắn khe 150 mm / 200 mm, và kích thước của cá nhân; Cắt vòng: vòng răng được cắt góc cạnh và đường kính cắt 120 mm; Holders: hàn; răng tròn được thay thế bằng các công cụ đặc biệt. Trường hợp áp dụng: Mồi để IX loại.
Nhóm: Trục vít, khoan, khoan gầu, ống vỏ lồng, vv
Liên hệ

Địa chỉ

Nga,  Sverdlovskaja provinces,  Nizhniy tagil,  st. Vyazovskaya, house 4A, office 43

Thủ trưởng

Kochneva Anastasiya Yurevna

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+7
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Mirton, OOO. Tất cả thông tin về Mirton, OOO tại Nizhniy tagil (Nga).