forbot

Beskrivning

Grupper av varor Mirton, OOO, Ryssland, Borrar, Utrustning för att borra, Rör av järnbetong, Borrmaskin, Borranläggningar, Jordborrar, Drayteller, Borrapparat, Reservdelar för borranläggningar, Jordhuggare, Grärmaskiner med skropa, Skärmaskiner för borrutrustning, Beklädnadsrör, Skruvar, borrar,